• Tài chính ngân hàng
 • Dân sự
 • Hôn nhân
 • Hình sự
 • Lao động
 • Hỗ trợ TC - CN nước ngoài
 • Biểu phí dịch vụ
 • Hôm nay:

Hộp thư hỏi đáp

Hộp thư hỏi đáp

Hỗ trợ trực tuyến

Công chứng
1
Kinh doanh thương mại
1
Luật dân sự - hình sự
1
Luật sư
1
Skype: kimloan_ctyluatkhanggia
Skype Me™!
Hotline: 0908.813.565

Kho dữ liệu

Kho dữ liệu

Thống kê

 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 2310
 • Tháng hiện tại: 106304
 • Tổng lượt truy cập: 1275626

Danh mục các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP)

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/06/2012 16:09 - Người đăng bài viết: QuanTri
Lĩnh vực Hộ tịch Ngày 10 tháng 05 năm 2010, Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Để triển khai Thông tư này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan: - Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch - Công văn số : 1784/BTP-HCTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch - Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ,sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch) Danh mục I: Các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp in, phát hành
 
Số TT Tên mẫu Ký hiệu
A 05 LOẠI SỔ HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2006/NĐ-CP  
01 Sổ đăng ký khai sinh
TP/HT-2010-KS
 
02 Sổ đăng ký kết hôn
TP/HT-2010-KH
 
03 Sổ đăng ký khai tử
TP/HT-2010-KT
 
04 Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
TP/HT-2010-XNHN
 
05 Sổ đăng ký việc giám hộ/nhận cha, mẹ, con
TP/HT-2010-GH/CMC
 
B 03 LOẠI BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP (SỬ DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ, UBND CẤP HUYỆN, SỞ TƯ PHÁP VÀ CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI  
01 Giấy khai sinh (Bản chính)
TP/HT-2010-KS.1
 
02 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)
TP/HT-2010-KH.2
 
03 Giấy chứng tử (Bản chính)
TP/HT-2010-KT.1
 
C 02 BẢN CHÍNH BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ VIỆC KẾT HÔN; NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2006/NĐ-CP  
01 Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính)
TP/HTNNg-2010-KH.2
 
02 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính)
TP/HTNNg -2010-CMC.2
 
 
Danh mục II: Các biểu mẫu hộ tịch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
 
   
Số TT Tên mẫu Ký hiệu
A 40 BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP  
I 13 biểu mẫu bản chính  
I.1 08 biểu mẫu bản chính sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp  
01 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

TP/HT-2010-CMC.1
 
 
02 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) 
- ghi chú tại Sở Tư pháp

TP/HT-2010-CMC.GC.1
 
 
03 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

TP/HT-2010-GH.1
 
04 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

TP/HT-2010-GH.2
 
05 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

TP/HT-2010-GH.3
 
06 Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính)
- mẫu sử dụng tại  Sở Tư pháp

TP/HT-2010-GH.4
 
07 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) 
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện
 

TP/HT-2010-TĐCC.1
 
08 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) 
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
 

TP/HT-2010-TĐCC.2
 
I.2 05 biểu mẫu bản chính sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài  
09 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)
TP-NG/HT-2010-CMC.2
 
10 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)     
- ghi chú tại Cơ quan đại diện Việt Nam
                                                           

TP-NG/HT-2010-CMC.GC..2
11 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
TP-NG/HT-2010-GH.5
 
12 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)
TP-NG/HT-2010-GH.6
 
13 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính)  

TP-NG/HT-2010-TĐCC.3
II. 18 biểu mẫu bản sao  
II.1 03 biểu mẫu bản sao (sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)  
01 Giấy khai sinh (bản sao)
TP/HT-2010-KS.1.a
 
02 Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản  sao)
TP/HT-2010-KH.2.a
 
03 Giấy chứng tử (Bản  sao)
TP/HT-2010-KT.1.a
 
II.2 07 biểu mẫu bản sao sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp  
04 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao)              
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

TP/HT-2010-CMC.1.a
 
 
05 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

TP/HT-2010-GH.1.a
 
06 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

TP/HT-2010-GH.2.a
 
07 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

TP/HT-2010-GH.3.a
 
08 Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

TP/HT-2010-GH.4.a
 
09 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao)
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện
 

TP/HT-2010-TĐCC.1.a
 
10 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao) - mẫu sử dụng tại  Sở Tư pháp  

TP/HT-2010-TĐCC.2.a
 
II.3 04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở  nước ngoài  
11 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao)
TP-NG/HT-2010-CMC.2.a
 
12 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao)
TP-NG/HT-2010-GH.5.a
 
 
13 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao)
TP-NG/HT-2010-GH.6.a
 
14 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao)  

TP-NG/HT-2010-TĐCC.3.a
 
II.4 04 biểu mẫu bản sao sử dụng tại Bộ Ngoại giao  
15 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con  (Bản sao)                                                      
TP-NG/HT-2010-CMC.3.a.
 
 
16 Quyết định công nhận việc giám hộ  (Bản sao)                                       
TP-NG/HT-2010-GH.7.a
 
 
17 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao)
TP-NG/HT-2010-GH.8.a
 
18 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)  

TP-NG/HT-2010-TĐCC.4.a
III 02 biểu mẫu  tờ khai  
1.3.1 Biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã, Sở Tư pháp và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài  
01 Tờ khai đăng ký kết hôn
TP/HT-2010-KH.1
 
1.3.2 Biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài  
02 Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
TP/HT-2010-XNHN.1
 
IV 07 Biểu mẫu khác  
IV.1 04 mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp  
01 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

TP/HT-2010-XNHN.2
 
02 Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

TP/HT-2010-XNGC.1
 
03 Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Tư pháp TP/HT-2010-TK.1
04 Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)
- mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
TP/HT-2010-TK.2
IV.2 03 mẫu sử dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài  
05 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
TP-NG/HT-2010-XNHN.3
 
06 Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
TP-NG/HT-2010-XNGC.2
 
07 Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch TP-NG/HT-2010-TK.3
B 06 BIỂU MẪU DÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/NĐ-CP  
I 02 biểu mẫu bản sao  
01 Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao) TP/HTNNg-2010-KH.2.a                 
02 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao)
TP/HTNNg-2010-CMC.2.a
 
II 02 biểu mẫu Tờ khai  
01 Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ hết hôn
TP/HTNNg-2010-KH.3
 
02 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
TP/HTNNg-2010-CMC.1
 
III 02 biểu mẫu khác  
01 Lý lịch cá nhân (của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn)
TP/HTNNg-2010-KH.4
 
02 Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn
TP/HTNNg-2010-KH.5
 
 
- Các mẫu Quyết định

Tải về các mẫu Quyết định

Tải về các mẫu bản sao - tờ khai

Tải về thông tư 08.a của Bộ tư pháp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Hộp thư nội bộ

Tỷ giá

1

Khách hàng thân thiết

Hong Leong Bank
ManuLife
MSIG
Home credit
PPF Việt Nam
DBarch
GTH
Tobe decor